050 7600 585 info@hureningroningen.nl
Westersingel 3, 9718CA Groningen
Nieuwbouw in Groningse krimpgebieden

Nieuwbouw in Groningse krimpgebieden

Woningcorporaties gaan de komende jaren investeren in de provincie Groningen. Het plan is om 900 nieuwe woningen te bouwen. Daarnaast wordt ook een programma opgezet om meer dan 1600 sociale huurwoningen te slopen. Dit sloopprogramma levert de corporaties een korting op van 24 miljoen op de verhuurdersheffing. Dit bedrag wordt direct gereserveerd voor de nieuwbouw van de huurwoningen. Daarbij komt nog een bedrag van 165 miljoen om te investeren in Groningen, De Marne en enkele andere regio’s in Oost-Groningen.

Ook worden bestaande huizen verbeterd en verduurzaamd. Het programma moet deels de krimp tegengaan, maar ook ervoor zorgen dat de verloedering niet verder toeneemt. Sinds januari 2014 is het voor woningcorporaties voordelig om investeringen te plegen in nieuwbouw en sloop, omdat er aftrek geldt voor de verhuurdersheffing. Dit geldt alleen in krimpregio’s, te weten Oost-Groningen, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Per gesloopte woning ontvangen de corporaties 15 000 euro.

Het Rijk heeft voor dit programma 280 miljoen euro vermindering van de verhuurdersheffing gereserveerd.

Verder lezen? Klik hier.

Nieuwbouw in Groningse krimpgebieden
Was deze informatie nuttig?